Service

 
Auktoriserade serviceverkstäder

Över hela landet finns ett tätt nät av auktoriserade serviceverkstäder med specialutbildade medarbetare och Nilfisk originalreservdelar.

Förteckning över Nilfisk auktoriserade serviceverkstäder

Garantivillkor:

Garantivillkor Nilfisk Konsument 
Garantivillkor Nilfisk Industriprodukter  
​​​​​​