HEPA filter


Många är känsliga för damm av den ena eller andra sorten, men med en Nilfisk kan alla andas fritt....
 
Vi är utsatta för luftburna partiklar överallt i våra hem, därför att allt producerar damm: den mänskliga huden, böcker, rök, gardiner, husdjur, elektriska apparater osv. plus det damm vi släpper in utifrån. 
 
Vi har vårt eget skyddande filter i näsa, lungor och luftrör, som förhindrar att vi andas in för mycket damm och så har vi den oumbärliga dammsugaren till hjälp.

Alla dammsugare släpper ut frånluft, som sänds genom ett filter, innan det sänds tillbaka i rummet som ren luft. Men filter är inte bara filter, och några partiklar är så små, att de går igenom ett mindre effektivt filter. Vi märker det kanske inte - några människor är mindre känsliga än andra, men dammet är där och det är helt klart inte sunt. När man ser på de besvär det kan ge, såsom astma, allergi och luftrörsbesvär, som är ett ökande hälsoproblem, är det en god idé att välja ett HEPA filter, det gör Nilfisk.

HEPA är en förkortning för High Efficiency Particulate Air. Det är ett erkänt filtersystem, som erbjuder fem filtreringsklasser från EPA 10 till HEPA 14. Kategori 13 och 14 klarar att fånga upp de mikroskopiska partiklarna från tobaksrök och kvalsteravföring - som är de utlösande faktorerna för dammallergi - och filterna sänder den renade luften tillbaka i rummet.

HEPA effektiviteten är testad för att visa att HEPA 14 klarar att fånga upp 99,999% av alla partiklar. Endast fem partiklar per liter luft är kvar efter filtrering genom ett HEPA 14. Jämfört med att en liter luft på Sydpolen - som anses vara en av de renaste miljöer på jorden - innehåller så mycket som 10.000 partiklar, har HEPA filtret absolut klarat provet.

Nilfisk erbjuder HEPA-filter i alla klasser - inklusive HEPA 14, som är den bästra filtreringen på marknaden.