Sugstyrka


 
Sugeffekten mäter man vid rörslutet...!!
 
 
Som användare, ser vi sugeffekten som upplevelsen av dammsugarens förmåga att suga upp damm och smuts. Hur stark är den? Hur effektiv? Suger den verkligen upp tyngre föremål?
 
Dammsugarens kraft mäts i watt - som naturligtvis skapas av motorn. Och vid en jämförelse av watt mellan modeller, kan man som tumregel säga att ju större motor, desto högre watt och därmed bättre sugeffekt.

Men det är inte hela sanningen, för det är effektiviteten som räknas, dvs. hur bra är dammsugaren att förvandla kraften från motorn till munstycket. Denna effekt bör mätas vid rörets slut - varifrån luftströmmen förflyttar damm från munstycket till dammpåsen.

Du kan hjälpa din dammsugare att bevara en bra sugförmåga genom att ha rena filter och byta dammpåse regelbundet. Och kom ihåg att använda original Nilfisk dammsugarpåsar. Ett igensatt filter och en full påse minskar dammsugarens sugförmåga, oavsett hur många watt den har...