ROTTING & PLAST TVÄTT 2,5L
Nilfisk Consumer
ROTTING & PLAST TVÄTT 2,5L

Rotting & Plast tvätt

ROTTING & PLAST TVÄTT 2,5L

Artikelnummer: 125300386


Rotting & Plast tvätt  är ett vattenbaserat rengöringsmedel till rotting och plast. Rotting & Plast tvätt är även bra för syntetiska ytor som t.ex. presenning, glasfiber, husvagnar, etc.

Rotting & Plast tvätt är ett skonsamt men mycket effektivt rengöringsmedel.

Börja med att testa produkten på ett litet område för att kontrollera att ytan inte missfärgas eller skadas.

Förpackningen kan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Snabbt biologiskt nedbrytbar ytaktiva ämnen, i enlighet med EU-direktiv. Ska förvaras på frostfri plats.

Visa mer