STEN & BETONGTVÄTT 2,5L
Nilfisk Consumer
STEN & BETONGTVÄTT 2,5L

Sten & Betongtvätt

STEN & BETONGTVÄTT 2,5L

Artikelnummer: 125300387


Sten & Betongtvätt är ett vattenbaserat rengöringsmedel för rengöring och borttagning av alger och lav från stenbeläggningar.
Används med Nilfisk skumutrustning.

Åtgång: Ungefär 125 m2 per 2½ liter.

Sten & Betongtvätt  är ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av oönskad smuts, alger och lav från stenbeläggningar i trädgården.

Börja med att testa produkten på ett litet område för att kontrollera att ytan inte missfärgas eller skadas.

Förpackningen kan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Snabbt biologiskt nedbrytbar ytaktiva ämnen, i enlighet med EU-direktiv. Ska förvaras på frostfri plats.

Visa mer