STONE SEALER 2.5 L
Nilfisk Consumer
STONE SEALER 2.5 L

Stone Sealer

STONE SEALER 2.5 L

Artikelnummer: 125300388


Stone Sealer är ett vattenbaserat tätningsrengöringsmedel för stenbeläggningar/gångar.

Åtgång: Beror på hur absorberande ytan är och om stenbeläggningen är ny eller gammal. 2½ liter räcker till ungefär 100 m2.

Stone Sealer ger stenbeläggningen en osynlig ”beläggning” som stöter bort smuts och alger. På så sätt blir det enklare att hålla stenbeläggningen ren och den får längre livslängd.

Börja med att testa produkten på ett litet område för att kontrollera att ytan inte missfärgas eller skadas.

Förpackningen kan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Snabbt biologiskt nedbrytbar ytaktiva ämnen, i enlighet med EU-direktiv. Ska förvaras på frostfri plats.

Visa mer