ROOF CLEANER 5 L
Nilfisk Consumer
ROOF CLEANER 5 L

Roof Cleaner

ROOF CLEANER 5 L

Artikelnummer: 125300389


Takrengöringsmedel. Applicera rengöringsmedlet med Nilfisk Roof Cleaner taktvätt, företrädesvis på fuktig yta. För långvarig effekt bör man undvika att spruta om det väntas bli regnväder under de kommande dagarna.

Appliceras med Nilfisk Roof Cleaner taktvätt.

Åtgång: Ungefär 125 m2 per 5 liter.

Ska appliceras vid en temperatur högre än 5 grader Celsius och når full effekt efter 3-4 månader. Kan även användas för rengöring av smutsbeläggning på stengångar och träytor.

Taktvätt är ett mycket effektivt rengöringsmedel till tak.

Börja med att testa produkten på ett litet område för att kontrollera att ytan inte missfärgas eller skadas.

Förpackningen kan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Snabbt biologiskt nedbrytbar ytaktiva ämnen, i enlighet med EU-direktiv. Ska förvaras på frostfri plats.

Visa mer